Viola / kannike 'Silver Samurai'

Kaunis ja kompaktne, ilusa dekoratiivse lehestikuga kannike.